Lenker


Her finner du lenker til andre nyttige hjemmesider.

Møre og Romsdal Idrettskrets består av 505 idrettslag med til sammen 95 595 medlemskap. Aktivitetsregistreringen viser 723 aktive grupper med 75 663 aktive medlemmer. Antall registrerte idrettslag økte med 10, antall medlemskap med 1 611, tallet på aktive grupper gikk ned med 6, mens tallet på aktive medlemmer økte med 1 786 fra fjorårets registrering.

Møre og Romsdal Idrettskrets er et fylkesdekkende, fellesidrettslig organisasjonsledd. Lokalt er det idrettsrådene som har denne funksjonen i 30 kommuner i Møre og Romsdal. I fem kommuner ivaretas det fellesidrettslige området av de største idrettslagene – i et direkte samarbeid med idrettskretsen.

Særidrettene i Møre og Romsdal er organisert i 24 særkretser/regioner. MRIK er et fellesorgan for den organiserte idretten i Møre og Romsdal, for til sammen 559 organisasjonsledd, representert ved 505 idrettslag, 30 idrettsråd og 24 særkretser/regioner.

Norges Fotballforbund består av 1.853 medlemsklubber som organiserer 27.089 lag med 362.833 utøvere, hvor av 106.418 er jenter/kvinner. NFF er dermed også det største særidrettsforbundet når det gjelder antall kvinnelige utøvere.

Norges Fotballforbunds visjon er "Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle". Dette sier noe om det viktigste målet vi har, at vår idrett skal være åpen og inkluderende - ingen skal stenges ute.

Noe av styrken i norsk fotball har gjennom alltid vært den gjensidige forståelsen og respekten mellom topp- og breddefotballen. Samspillet mellom toppen og bredden må videreutvikles til beste for norsk fotball.
Nordmøre og Romsdal Fotballkrets egne sider finner du her.

Informasjon fra NFF om Barnefotball for gutter og jenter mellom 7 og 12 år finner du her.

Informasjon om Ungdomsfotball for gutter og jenter mellom 13 og 19 år finner du her.

Informasjon om Fair Play finner du her.

Informasjon om fotballforsikringer finner du her.

Pr 31.12.2009 besto Norges Håndballforbund av ca 104.000 medlemmer som deler interessen for håndball. Enten som spillere, dommere, trenere og ledere. I klubben og laget er det viktig at alle medlemmene deltar i arbeidet med å skape den gode klubben.Sportsklubben Træff - Træffhuset - Aukravegen 34, 6413 Molde - 995 37 743 - post@traeff.no