Anlegg


Molde by har mange flotte anlegg for sport og fritid. Vi har tre 11`er kunstgrerssbaner, to gressbaner,  to innendørs haller med kunstgress og to håndballhaller/flerbrukshaller. I tillegg finnes det et uttall små og mellomstore kunstgressanlegg fordelt over hele byen.

I venstremenyen under "anlegg" kan du lese litt om de anleggene Sportsklubben Træff eier og leier fra Molde kommune.


Sportsklubben Træff - Træffhuset - Aukravegen 34, 6413 Molde - 995 37 743 - post@traeff.no