Medlemsregistrering - Min idrett


Alle medlemmer skal innen utgangen av året ha registrert seg i medlemsregisteret


Min idrett er utviklet av Norges idrettsforbund, i samarbeid med særforbundene, og skal være et hjelpemiddel for klubb og medlemmer. Sportsklubben Træff vil i 2017 bruke Min idrett som sitt eneste medlemsregister.

Fra Min Idrett kan du:

* Endre din personlige informasjon (eks. adresseendringer hvis du flytter)

* Se hvilke funksjoner og verv som er registrert på deg.

* Betale for dine lisenser og skrive ut lisenskort

* Melde deg på og betale kurs

* Melde deg på og betale arrangementer / konkurranser / stevner / løp (ikke alle idretter)

Registrere din familie og gjøre de samme operasjonene for hele familien.

Gå inn på minidrett.no å registrer ny bruker. Foresatte må registrere barn og ungdom under 18 år.

Spørsmål? - Se brukermanual eller send e-post til: post@traeff.no

 
download   Medlemsregistrering_hoest_2016.pdf


  
download   Brukermanual_Min_Idrett.pdf
 


Sportsklubben Træff - Træffhuset - Aukravegen 34, 6413 Molde - 995 37 743 - post@traeff.no